Yalnız JavaScript istifadə edərək e-poçt göndər

Addım1: API key əldə etmək

Mandrill qeydiyyatdan keçməniz gərkir. Qeydiyyatı tamamladıqdan sonra, Get API Keys - ə tıklayın:

 

Bir sonrakı ekranda , +Add API Key tıklayın və Api keyinizi kopyalayın:

 
Copy your API key

Addım 2: E-poçt  $.ajax funksiyasını istifadəsi

 

$.ajax({
 type: “POST”,
 url: “https://mandrillapp.com/api/1.0/messages/send.json”,
 data: {
  ‘key’: ‘YOUR API KEY HERE’,
  ‘message’: {
   ‘from_email’: ‘YOUR@EMAIL.HERE’,
   ‘to’: [
     {
      ‘email’: ‘RECIPIENT_NO_1@EMAIL.HERE’,
      ‘name’: ‘RECIPIENT NAME (OPTIONAL)’,
      ‘type’: ‘to’
     },
     {
      ‘email’: ‘RECIPIENT_NO_2@EMAIL.HERE’,
      ‘name’: ‘ANOTHER RECIPIENT NAME (OPTIONAL)’,
      ‘type’: ‘to’
     }
    ],
   ‘autotext’: ‘true’,
   ‘subject’: ‘YOUR SUBJECT HERE!’,
   ‘html’: ‘YOUR EMAIL CONTENT HERE! YOU CAN USE HTML!’
  }
 }
 }).done(function(response) {
  console.log(response); // if you're into that sorta thing
 });

Response Msjlarının siyahası:

https://mandrillapp.com/api/docs/messages.html